Skip to content

20 op een rei concept

Inleiding
Ter opluistering en gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Doetinchemse kunstenaarsvereniging ‘Het Web’ in 2015 ontstond het idee aantal speciale activiteiten te ontplooien. Een van de projecten die in dit kader zijn ontstaan is het project met de titel ‘20 op een rei’, dat inmiddels is uitgegroeid tot een tweejaarlijks, of mogelijk te zijner tijd tot een jaarlijks, terugkerende stedelijke kunstwandelroute.
In de eerste editie in 2015 was het jubileum van het Web aanleiding voor het project en werd het door de gemeente sterk gesteund om de Doetinchemse binnenstad te promoten, het ‘eidentiteit’ project.
Bij het vervolg in 2017 staat het project meer op zichzelf als een van de vele projecten van de kunstenaarsvereniging ‘het Web’ en wordt het door Doetinchem, een kunst en cultuur minnende stad, een stad met de uitgesproken ambitie om in de regio een welhaast hoofdstedelijk functie te vervullen, gesteund.
Uitgangpunt van het project is op twintig locaties in de stad, op of aan de oude ovale stadsring (ei), een zuilvormig object te plaatsen, waarbij het heden, verleden of toekomst van de locatie, als inspiratiebron kan dienen voor het kunstwerk, maar ook bestaat de mogelijkheid per editie een thema te kiezen.
In principe moet gedacht worden aan een 2 meter hoge zuil, totem ,figuur of beeld of object, al naar gelang de ideeën van de kunstenaar.
De kunstwerken worden gedurende de zomerperiode, van mei tot november geplaatst en vormen een wandelroute langs de typische eivormige stadsring van het oude Doetinchem.
Vast onderdeel van het project is structurele samenwerking met het Doetinchemse middelbaar en hoger onderwijs opgenomen teneinde de jeugd met kunst en cultuur vertrouwd te maken.
In 2019 vindt de derde editie plaats van 21 juni tot 1 noivember en worden 22 kunstwerken geplaatst.

Deelnemers
Voor de vervaardiging vijf van de twintig kunstwerken zullen Doetinchemse of regionale organisaties worden uitgenodigd. Hierbij kan gedacht worden aan middelbaar onderwijs, culturele instellingen en verenigingen, maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld daklozenopvang, dagbesteding voor mensen met een beperking etc.
Van de overige kunstwerken worden er ca. 10 gemaakt door kunstenaars die op een of andere manier een link met Doetinchem of de regio hebben. Tenslotte worden telkens ca. 5 werken door leden van ‘het Web’ gemaakt.

Bij de selectie van deelnemende kunstenaars wordt nadrukkelijk gestreefd naar samenwerking met verwante culturele organisaties in de regio. De inspirerende mogelijkheden die het verbindende water  van Bocholt tot Doesburg geeft worden zoveel mogelijk gezocht en benut.

Middelen
Voor de financiële dekking worden, ter aanvulling op de te verwachten substantiële ondersteuning door de gemeente, belanghebbende groepen en organisaties in Doetinchem zoals de middenstand, horeca en overige ondernemers aangesproken.
Naast het zoeken van meerdere sponsoren van ‘klein tot groot’ zal ook getracht worden een hoofdsponsor te vinden die bereid is een wezenlijke bijdrage te leveren.
Voorts zullen, waar mogelijk, culturele stimuleringsfondsen benaderd worden met het verzoek het project te ondersteunen.

Uitvoering
Voor de praktische uitvoering wordt uitgegaan van een uniform zuilvormig basiselement dat door de organisatie aan alle deelnemende kunstenaars ter beschikking wordt gesteld. Alle deelnemers gaan dus met een identiek uitgangspunt aan de slag.
Dit basis element bestaat uit ronde kunststof buis met een diameter van 315 mm en een hoogte van ca. 2 meter. Dit element kan op een in de grond verankerde paal geplaatst worden en daaraan bevestigd zodat het object voldoende stormvast is verankerd en niet door (nachtelijke) voorbijgangers kan worden verplaatst.
Op het basiselement kan van alles worden op of aangebracht, en het kan in principe  naar believen worden afgewerkt. Hierbij dient als uitgangspunt dat de kwaliteit van de afwerking zodanig is dat het object gedurende de expositieperiode oorspronkelijke vorm, kleur en uitstraling in voldoende mate behouden blijven.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een plan maken en dit voorafgaand aan de uitvoering presenteren aan de organisatie zodat aard, omvang en uitvoeringswijze kunnen worden beoordeeld.

In principe worden de basiselementen ( buizen) eenmalig gebruikt en worden de werken aan het eind van het seizoen verwijderd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat werken in hun geheel worden verkocht of door de deelnemers zelf worden teruggenomen.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden de objecten aan het eind van het seizoen te verkopen, bijvoorbeeld door een veiling op de vrijdagavond van Kunst in de Kerk in november of via de website.

Er zal een handzame routebeschrijving worden gemaakt die op diverse locaties voor de bezoekers verkrijgbaar is.
In de routebeschrijving en op de website worden de bezoekers en belangstellenden uitgenodigd vriend en donateur te worden. Als vriend donateur krijgt men de gedrukte routebeschrijving jaarlijks toegezonden en een persoonlijke uitnodiging voor de feestelijke opening.

Vorige editie’s 20 op een rei

Back To Top