Skip to content

1. Graafschapcollege Opleiding Detailhandel

Wensput

Vroeger heeft op deze plek een put gestaan, daar is nu niets meer van te zien.

De stad is continu in verandering. Daardoor kwamen wij op het idee om het verleden met de toekomst te verbinden door een nieuwe put te maken.

Deze put noemen we de wensput. Het doel is dat iedereen zijn of haar wens voor de binnenstad van Doetinchem kan delen.

Voor het onderwerp hebben we ons laten inspireren door de kunstenaar Gaudi.

Jet, Rob, Tim, Marlous, Yentel, Sander, Kaylee, Merijn en Bram.

2 Stadskamer
Beweging, verandering, gezamenlijkheid
Ieder draagt zijn of haar steentje bij.
Uniciteit is dat gene wat mensen mooi maakt een wat deze zuil laat zien, iedereen hoort er bij en maakt deel uit van een grotere beweging.

3 Jan Jenniskens
Denken is vrij
Gevangen is vastzitten
Opgesloten achter tralies en zware deuren
Maar … denken is vrij
Gevangen in regels, relaties en banen
Maar … denken is vrij
Gevangen in lijf, conventies en mode
Maar … denken is vrij
Gevangen in angsten, depressies en wanen
Maar … denken is vrij
Gevangen , gevangen, gevangen
Maar … denken is vrij

5 Floris Wolvetang
De tweede helft van de 19-e eeuw met name de jaren 1850 tot 1880, is voor Doetinchem een periode met sterke bevolkingstoename en groei. De laatste woorden uit deze zin en de plek in het plantsoen waren mijn inspiratie bron.
Bevolkingstoename en groei.

6 AOC Klas 1 Design & Srtyling

Negen keer een frisse blik op de toekomst: van een nieuw vrouwbeeld tot robot, van online shoppen tot 24-uurs winkels en van de veranderde aardbol tot de elektrische auto.

7 Inke van Dijk
Stairway to Heaven
Midden uit het leven weggerukt en de huizen vernield
Zwarte dagen
Opgebouwd met vereende krachten
Kleurrijk de toekomst
Voorouders kijken naar ons leven nu
Ontmoeting in de hemel7 Inke van Dijk
Stairway to Heaven
Midden uit het leven weggerukt en de huizen vernield
Zwarte dagen
Opgebouwd met vereende krachten
Kleurrijk de toekomst
Voorouders kijken naar ons leven nu
Ontmoeting in de hemel

8 Ruud Kaper

Geen sprookje

Doetinchem – Oorlog
Een nachtmerrie – geen sprookje.
Een vergissing?
Als door een boze draak werd de binnenstad verwoest.
Als je je die gebeurtenis werkelijk voor de geest haalt, beleef je zoiets tot in het oneindige, vele malen weer. Wat overblijft zijn herinneringen aan zoals het voordien was.

9 Elver
In het licht van – Deze nieuwe dag – Toon ik je al mijn kleuren
Weerspiegeld in de stroming  – Van mijn levensbron – Versterk ik mijn kracht
Mijn drijfveer, mijn unieke zijn – Voeden het oog en de gedachte –
Van de wereld om mij heen
Neem de tijd om goed te kijken – Neem de tijd voor mijn verhaal –
Zie mijn geluk, ik deel het met jou

10 Frans Venhorst

Beweegredenen
Beweegredenen was ook de titel die Theo van Koot ooit bedacht bij een expo in de (oude) Gruitpoort. Het was een expositie met thema beweging vandaar die mooie titel van Theo. Aan die titel dacht ik toen ik hoorde dat Theo was overleden. Daarom wil ik laten zien hoe wind en zon beweging brengen op de veelzijdige vlakken van dit werk.

11 Jan Opdam
Bloeiwijze
Bloeiwijze is een abstract beeld.
Wat je er aan kunt beleven is de dynamiek van idealen en denkrichtingen,
die Doetinchem maken tot wat het worden zal.

12 Iris Burghout
Stadsengel
Na steden als Berlijn, Mexico, Texas en Rome heeft nu ook Doetinchem zijn eigen stadsengel, voor al uw schietgebedjes en hartenwensen!
Een enthousiaste energie draait langs de zuil en stijgt boven zichzelf uit tot engelenvleugels.

13 Pim Van Arkel
De Vaas
Een vaas ter ere van de stad Doetinchem. Vanaf de positie van de vaas zijn vier gezichtsbepalende kenmerken van de stad, anno 2015, uitgebeeld. De Catharina kerk, de Walmolen, de Bleek met die prachtige treurwilgen en de rivier met de Oude IJsselbrug. Het werk is uitgevoerd in staal, verwijzing naar ijzeroer  van de rivier.

14 Henk Welling
Ik heb hem gekozen om te pleiten voor waarden die we in onze oververhitte consumptiemaatschappij geheel aan het verliezen zijn. In onze wereld gaat bijna alles om het resultaat, het eindproduct, liefst ook nog snel en als het kan ook gemakkelijk en veel.
Ik pleit voor rust, concentratie, aandacht en bezieling in het proces. Ik ben zelf een groot pleiter voor kwaliteit, ik ben een perfectionist maar tegelijkertijd weet ik: wanneer iets gemaakt is zonder liefde en toewijding is het niks.

15 Paul van der Lee
Zo min mogelijk onheil a.u.b.
Op Plek 15, een puntje van een perkje tussen een straatje en een parkplaats , is een kunstwerk ontstaan met als titel ‘Zo min mogelijk onheil a.u.b.’ *) Moge deze houten smeekbede helder opklinken tot ordening der tijden.

16 Jongerencentrum Doetinchem: Frank Masseling

In de 19e eeuw kreeg Doetinchem hoog bezoek in de Kapoeniestraat van Koning Lodewijk Boneparte. De Lamme Koning. Deze koning was populair onder de Nederlanders dit vanwege zijn verwoeste pogingen om Nederlands te spreken. En op zekere hoogte is dit ook gelukt, toch bleef hij moeite houden met de uitspraak vanwege zijn franse neusklank. Bij een toespraak in Amsterdam zou hebben gezegd ‘iek ben konijn van Olland’. Dit vind ik een mooie knipoog naar het verleden en naar de Lamme Koning.

17 Jozef Kemperman
We schrijven het jaar 1247. Vanuit dat klooster wordt geëxperimenteerd met een explosief materiaal in een pijp, een buis. Ergens in de directe omgeving van de plek, waar u nu staat, deed broeder Gradus Wille zijn laatste poging een geslaagde explosie tot stand te brengen. Dat lukt.. alleen Gradus overleeft het niet. En al het eventuele bewijsmateriaal gaat later bij de grote brand van 1527 verloren. We schrijven het jaar 1248. In Duitsland wordt voor het eerst gesproken over het zogenaamde buskruit, dat de wereld zal veroveren en alom bekend wordt. Maar.. eigenlijk behoort die dubieuze roem toe aan het Doetinchemse buiskruit.

18 Marjo Heuvels-Alders

Ooit stond hier de Gruitpoort van de stad Doetinchem.

Inspiratie voor de reuzefakkel doe herinnert aan die tijd.

19 Jongerencentrum Doetinchem : Modegroep
De sleutelzuil
De ‘sleutelzuil’ is bedacht door de deelnemers van het jongeren-mode-atelier van het jongerencentrum. Het kunstwerk bestaat uit een combinatie van textiel en sleutels. De gietijzeren sleutels symboliseren de oorspronkelijke stadspoort. De texturen en gelaagdheid van de stof komt voort uit de liefde voor textiel, vormgeving en moulage die de mode-groep verbind. Speciale dank gaat uit naar Hannan en Jason.

20 Henk Winkelman

De stad is niet een doordacht, gepland en ontworpen geheel, maar een kunstig groeiende stapeling van tijdperken. Deze tijdperken zijn begrens door snijvlakken die ontstaan als de verwoesting, pestepidemie, overstroming, stadsbrand, Spaanse bezetting, beeldenstorm, reformatie, Franse bezetting, revolutie, werelddoorlog, crisis of bombardement de stad en bevolking teisteren. Van ieder tijdperk resteert de structuur die de in de samenleving van mensen, grote mannen en kleine luyden, gebouwd is en richting kreeg.
In de structuur staan de gaten symbool voor de weggevallen mensen die ooit bouwden aan deze stad.

 

Back To Top