Skip to content

17. Floris Wolvetang

Mijn werk gaat over de tweestrijd die ieder mens kent in de vorm van kiezen tussen goed en kwaad. Emoties vormen vaak de brandstof voor conflicten. Het identificeren met jouw gedachten gaat hieraan vooraf. Als je je daardoor laat leiden, kan het uitmonden in drama, verdriet en verval. Leer je ermee om te gaan, dus het te accepteren, dan wordt het leven een stuk leuker.

Back To Top